Q&A

Generellt

 1. Q: Vem betalar en kontroll (revision)?
  A: Verkstaden väljer kontrollorgan. Verkstaden betalar.
 2. Q: Vad kostar en kontroll (revision)?
  A: Det är en fråga för kontrollorganen. Det är inget styrgruppen lägger sig i. Styrgruppens fokus handlar om kvalitet.
 3. Q: Hur/var skall dessa godkända verkstäder registreras?
  A: Verkstäderna listas på denna hemsida (företagets namn, ort och länk till företagets hemsida)
 4. Q: Vilka underleverantörer omfattas?
  A: De underleverantörer som har ett arbete som påverkar kvalitén på aktuell skadereparation på skadeobjektet. Underleverantörer som levererar material omfattas ej.
 5. Q: På vilket sätt skall kontrollorganet kontrollera underleverantörerna?
  A: Det räcker att verkstaden visar kontrollorganet att kravet finns med i avtalet med underleverantören att underleverantören följer kraven i Riktlinjer för Skadeverkstad.
 6. Q: Riktlinjer för skadeverkstad, vad är det?
  A: Det är punkter som rekommenderas ingå i ditt kvalitetsledningssystem. Läs igenom riktlinjerna så ser du att det inte är några konstigheter, se dem som ett körkort för din verksamhet.
 7. Q: Vem ställer krav på att man ska följa Riktlinjer för skadeverkstad?
  A: Ingen i dagsläget. Vissa generalagenter har kvalitetsnivåer som är mer krävande än dessa riktlinjer. Vi rekommenderar att man följer riktlinjerna för att skaffa en bra struktur och ekonomisk styrning av verksamheten.
 8. Q: Hur lång tid tar det att införa Riktlinjer för skadeverkstad?
  A: Det beror på ursprungsläge, det beror helt och håller vart verkstaden befinner sig i processen. Att göra en bestående förändring kan ta uppskattningsvis 0,5-3 år enligt verkstäder som gjort denna resa.

För verkstäder

 1. Q: Hur blir jag (verkstad) godkänd?
  A: Se rutinen på denna sida.
 2. Q: Vilket kontrollorgan kan hjälpa mig (verkstad) att gå igenom verksamheten?
  A: Se godkända kontrollorgan på denna sida.
 3. Q: Om jag (verkstad) missar på några punkter vid kontrollen, vad händer då?
  A: Se regler för godkännande i dokumentet på denna sida.
 4. Q: Om jag (verkstad) har blivit godkänd av ett kontrollorgan enligt riktlinjerna, behöver jag då gå igenom tex If’s program?
  A: Ja, delvis. If har individuella tilläggspunkter utöver de punkter som ingår i riktlinjerna.
 5. Q: Om jag (verkstad) får underkänt på 8 punkter, vad händer då?
  A: Statusen godkänd skadeverkstad upphör.  Verkstaden behöver åtgärda underkända punkter och genomgå en helt ny kontroll.
 6. Q: Varför ska jag använda (verkstad) ett kvalitetsledningssystem?
  A: Trafikförsäkringsföreningen, TFF, har under några år genomfört kvalitetskontroller på uppdrag av försäkringsbolagen. Kontrollerna gjordes både på utfört arbete och även stickprovskontroller på pågående arbete hos utvalda skadeverkstäder. Över hälften av alla kontrollerade fordon fick underkänt. Riktlinjer för skadeverkstad ett verktyg för att få koll på och påverka kvalitén i verksamheten.
 7. Q: Hur ska jag (verkstad) göra som redan är en auktoriserad verkstad?
  A: Kontakta din generalagent.
 8. Q: Hur startar jag Riktlinjer för skadeverkstad på min verkstad?
  A: Använd något av de olika kvalitetsverktyg som redan finns för att kvalitetssäkra verkstadsprocesser, tex ISO ISO 9001 för kvalité, ISO 14001 för miljö eller UHSAS 18001 för arbetsmiljö.