Vanliga frågor

Generellt

FAQ

Vem betalar för kontrollen (revisionen)?
Verkstaden väljer kontrollorgan och betalar för kontrollen.

Vad kostar en kontroll (revision)?
Varje kontrollorgan sätter sitt egna pris för kontrollerna.

Hur och var hittar jag godkända verkstäder?
Alla godkända verkstäder listas här.

Vilka underleverantörer omfattas?
De underleverantörer som har ett arbete som påverkar kvalitén på aktuell skadereparation på skadeobjektet. Underleverantörer som levererar material omfattas ej.

På vilket sätt skall kontrollorganet kontrollera underleverantörerna?
Verkstaden behöver visa upp avtalen med underlevarantörerna för kontrollorganet. I avtalet måste det tydligt framgå att underleverantören följer kraven i Riktlinjer för Skadeverkstad.

Riktlinjer för skadeverkstad, vad är det?
Det är ett dokument som reglerar kvalitetsledningssystemet Kvalitetssäkrad Skadeverkstad som har som mål att stötta skadeverkstäder att arbeta mer systematiskt för att nå en högre kvalitet. Enkelt förklarat är Kvalitetssäkrad Skadeverkstad som ett körkort för skadeverkstäder och Riktlinjer för skadeverkstad är teorihandboken.

Vem ställer krav på att man ska följa Riktlinjer för skadeverkstad?
Ingen i dagsläget ställer dessa krav men flera generalagenter har kvalitetsnivåer som är mer krävande än dessa riktlinjer. Vi rekommenderar att man följer riktlinjerna för att skaffa en bra struktur och ekonomisk styrning av verksamheten.

Hur lång tid tar det att införa Riktlinjer för skadeverkstad?
Det beror på ursprungsläge och på var verkstaden befinner sig i processen. Att göra en bestående förändring kan ta uppskattningsvis 0,5-3 år enligt verkstäder som gjort denna resa.

För verkstäder

Hur blir jag som verkstad godkänd för detta kvalitetsledningssystem?
Vad du som verkstad behöver göra för att gå med i detta kvalitetsledningssystem finns beskrivet här. 

Vilket kontrollorgan kan hjälpa mig som verkstad att gå igenom verksamheten?
Du hittar en lista på alla godkända kontrollorgan här. 

Om jag som verkstad brister på några punkter vid kontrollen, vad händer då?
Alla regler för Kvalitetssäkrad Skadeverkstad finns beskrivet i dokumentet Riktlinjer för skadeverkstad som finns att hitta här. 

Om jag som verkstad har blivit godkänd av ett kontrollorgan enligt riktlinjerna, behöver jag då gå igenom andra kvalitetsledningssystem, exempelvis de som försäkringsbolag har?
Ja, delvis. Försäkringsbolag, generalangenter och andra insatser har individuella tilläggspunkter utöver de punkter som ingår i riktlinjerna.

Om jag som får underkänt på åtta punkter, vad händer då?
Statusen godkänd skadeverkstad upphör. Verkstaden behöver åtgärda underkända punkter och genomgå en helt ny kontroll.

Varför ska jag som verkstad använda ett kvalitetsledningssystem?
Trafikförsäkringsföreningen, TFF, har under några år genomfört kvalitetskontroller på uppdrag av försäkringsbolagen. Kontrollerna gjordes både på utfört arbete och även stickprovskontroller på pågående arbete hos utvalda skadeverkstäder. Över hälften av alla kontrollerade fordon fick underkänt. Riktlinjer för skadeverkstad är ett verktyg för att få koll på och påverka kvalitén i din verksamheten.

Hur ska jag som verkstad göra om jag redan är en auktoriserad verkstad?
Kontakta din generalagent.

Hur startar jag Riktlinjer för skadeverkstad på min verkstad?
Använd något av de olika kvalitetsverktyg som redan finns för att kvalitetssäkra verkstadsprocesser, tex ISO ISO 9001 för kvalité, ISO 14001 för miljö eller UHSAS 18001 för arbetsmiljö.