Kvalitetssäkrad Skadeverkstad är en kvalitetsstandard framtagen av Motorbranschens Riksförbund (MRF), Svenska Fordonsbranschen samt branschorganisationen Mobility Sweden och har som mål att stötta skadeverkstäder att arbeta mer systematiskt för att nå högre kvalitet. Dessutom har ett antal av de svenska försäkringsbolagen valt att ställa sig bakom detta kvalitetssystem. Bland annat IF, Folksam, Claiton och Dina Försäkringar.

Kvalitetsstandarden bygger på dokumentet ”Riktlinjer för skadeverkstad” som har arbetats fram med hjälp av Mobility Sweden, Svenska Fordonsbranschen och MRFs medlemmar utifrån erfarenhet och genom förfrågningar hos försäkringsbolag och fordonstillverkare. Dokumentet är ett levande dokument som ständigt utvecklas och förbättras. Här ställs krav på ledningssystem för skadeverkstäder för person- och transportbilar (upp till 3,5 ton) samt husbilar kategori II (upp till 5 ton). Kraven gäller också skadeverkstadens underleverantörer som även de ska följa dessa riktlinjer för att säkerställa fackmässiga reparationer.

Grundförutsättningen för ett företag eller en verkstad är att följa gällande lagstiftning. Men Kvalitetssäkrad Skadeverkstad är ett kvalitetsledningssystem som sätter minimikraven för skadeverkstäder och ser till att reparationerna utförs fackmässigt. Utöver dessa riktlinjer kan även försäkringsbolag, biltillverkare och andra parter ställa individuella krav på respektive skadeverkstad.

Fordonsbranschen, genom Mobility Sweden, Svenska Fordonsbranschen och MRF, rekommenderar försäkringsbolagen att enbart anlita verkstäder som uppfyller riktlinjerna för att säkerställa att fordon repareras med bibehållen kvalitet och säkerhet.

Syftet med kvalitetsledningssystemet Kvalitetssäkrad Skadeverkstad: 

  • Tillhandahålla ett strukturerat sätt att arbeta med kvaliteten på företagets produkter och tjänster
  • Utgöra hjälp och stöd för ett långsiktigt och målmedvetet arbetssätt för kvalitetssäkring
  • Tydliggöra mål och planering för framgång
  • Sammanställa information från olika källor (till exempel verktyg, tid, lokaler, ekonomiska förutsättningar etcetera)
  • Stödja beslutsfattare och ge en övergripande bild av situationen
  • Ge förutsättningar för att genomföra uppgifterna med högsta kvalitet
  • Följa upp och utvärdera resultat