Dokument

Här finns senaste dokumentet att ladda ner:

Stöddokument

Kommande krav

  • Krav på nyckelskåp av minimumsäkerhetsklass SSF 3494 till 2021.
  • Oanmälda stickprovskontroller 2022.
  • Krav att Kvalitetssäkrad Skadeverkstad även ska omfatta tredje part (externa skade- och lackeringsverkstäder) 2022.