Dokument

Här finns dokument att ladda ner:

  • Broschyren Riktlinjer för skadeverkstad, utgåva 2
    skadeverkstad
  • Rutin för kontrollorgan att bli ackrediterade:
    2016_10_25_rutin_3pk_v003

Stöddokument – kommer mer så småningom

  • I word-fomat: Riktlinjer för skadeverkstad, utgåva 2 – erhålls mot begäran, maila ”riktlinjer @ bilsweden.se”
  • Bedömningsmanual – kommer,  erhålls för närvarande mot begäran, maila ”riktlinjer @ bilsweden.se”