För kunder

En Kvalitetssäkrad skadeverkstad är godkänd utifrån dokumentet Riktlinjer för skadeverkstad. Det innebär att skadeverkstaden har uppnått de kvalitetsstandarder som syftar till att kunna erbjuda en hög standard av service, reparationskvalitet, säkerhet, professionalism och kundnöjdhet.

Kvalitetsledningssystemet Kvalitetssäkrad Skadeverkstad har som mål att hjälpa och säkerställa att skadeverkstaden:

  • följer gällande bestämmelser och lagar
  • håller hög kvalitet i skadereparationer för att säkerställa att fordonen repareras för säkerhet
  • tillämpar principer för ständig förbättring och respekt för människor
  • reparerar fordonet inom den tidsram som överenskommits med kund innan påbörjat arbete
  • har utbildad personal som reparerar fordonet i enighet med kunden
  • reparerar fordonet med fordonstillverkarens originaldelar eller motsvarande och enligt fordonstillverkarens aktuella reparationsanvisningar inklusive verktyg och metoder

De skadeverkstäder som är godkända enligt detta kvalitetsledningssystem innehar också ett intyg med aktuellt datum för senast utförda kontroll. Intyget bör vara undertecknat av representanter från kontrollorganet samt från Mobility Sweden, MRF och Svenska Fordonsbranschen.