För kunder

En Kvalitetssäkrad skadeverkstad är godkänd utifrån Riktlinjer för skadeverkstad,. Det innebär att denna skadeverkstad har uppnått de kvalitetsstandarder som syftar till att garantera en hög standard av service, reparationskvalitet, säkerhet, professionalism och nöjdhet till varje kund.

Detta garanterar kunder att denna skadeverkstad:

  • Följer gällande bestämmelser och lagar.
  • Håller hög kvalitet i skadereparationer för att säkerställa att fordonen repareras för säkerhet.
  • Tillämpar principer för ständig förbättring och respekt för människor.
  • Reparerar fordonet inom den tidsram som överenskommits med kund innan påbörjat arbete.
  • Har utbildad personal som reparerar fordonet i enighet med kunden.
  • Reparerar fordonet med fordonstillverkarens originaldelar, enligt fordonstillverkarens aktuella reparationsanvisningar, verktyg och metoder.