För verkstäder

Rutin för skadeverkstäder att bli Kvalitetssäkrad skadeverkstad enligt Riktlinjer för skadeverkstad
Uppdaterat: 2021-07-01

När en verkstad genomgår en kontroll för att bli Kvalitetssäkrad skadeverkstad godkänner verkstaden att resultaten delas med arbetsgruppen samt att resultaten kommer att vara en del av ett resultat som skall presenteras. Avsikten är att följa kvalitetsförändringar hos de anslutna verkstäderna. En verkstad som blir kontrollerad utifrån Riktlinjer för skadeverkstad ger sitt medgivande till att Mobility Sweden, MRF och Svenska Fordonsbranschen tar del av det fullständiga resultatet av revisionsmaterialet från kontrollen som utförts av det godkända kontroll­organet. Person­uppgifter i revisionsmaterial (inklusive registreringsnummer) avpersonifieras eller tas bort (med undantag för kontaktuppgifter till verkstaden) innan det lämnas till Mobility Sweden, Svenska Fordonsbranschen och MRF. Syftet med att Mobility Sweden, Svenska Fordonsbranschen och MRF får ta del av materialet från kontrollerna är att kontinuerligt utveckla och förbättra kvalitetsledningssystemet.

För att bli en Kvalitetssäkrad Skadeverkstad skall verkstaden:

  1. Gå igenom dokumentet Riktlinjer för skadeverkstad
  2. Kontakta någon av de kontrollorgan som är godkända för att utföra kontroller och låta de utföra en kontroll hos verkstaden
  3. Sända eventuella kompletterande material till kontrollanten samlat i ett mail per verkstad inom utsatt tid

När verkstaden godkänns kommer kontrollorganet att skicka ett intyg till verkstaden som är giltigt i ett år. Intyget får inte användas efter utgånget datum. Avser verkstaden att förlänga intyget , skall verkstaden i god tid före datum för intygets utgång kontakta ett kontrollorgan för ny kontroll.