För verkstäder

Rutin för skadeverkstäder som vill vill bli godkända för, Riktlinjer för skadeverkstad

Datum: 2016-10-25
Utgåva: 03

 

Rutin som beskriver hur verkstäder som vill bli kontrollerade för Riktlinjer för skadeverkstad skall gå till väga. Verkstaden skall:

 1. Gå igenom dokumentet Riktlinjer för skadeverkstad. Riktlinjerna finns på http://www.bilsweden.se/servicemarknad/skadeverkstad respektive http://www.mrf.se/riktlinjer-for-skadeverkstad/.
 1. Vid behov gå igenom bedömningsmanualen. Bedömningsmanualen skickas mot begäran, maila riktlinjer@bilsweden.se. Bedömningsmanualen utvecklas just nu under pilottester.
 1. Kontakta det kontrollorgan du önskar. De kontrollorgan som är ackrediterade listas på Swedacs hemsida swedac.se (hösten 2016 pågår processen att ackreditera kontrollorgan).
 2. Kontrollorganet kommer till verkstaden för kontroll.
 1. Kriterier för godkänt:
  • Vid underkänd på sju eller fler punkter underkänns hela kontrollen och helt ny kontroll behövs.
  • Vid underkänd på punkter som är krav-satt underkänns hela kontrollen och helt ny kontroll behövs.
  • Underkänt på 6 punkter och ingen punkt som är krav på; Verkstaden får en tidsperiod på sig att korrigera underkända punkter.
   Status tills vidare: Godkänd/under process.
   Vid åtgärd inom utsatt tid, och godkänd på nämnda punkter, blir verkstaden godkänd. Datum för intyget är det datum då processen startade.
  • Underkänt på 6 punkter och ingen punkt som är krav på; Verkstaden får en tidsperiod på sig att korrigera underkända punkter.
   Status tills vidare: Godkänd/under process.
   Vid åtgärd inom utsatt tid, men inte godkänd på någon av nämnda punkter, blir verkstaden inte godkänd. Helt ny kontroll behövs.
 1. 1. Vid godkänt, efter korrigerade punkter, ger kontrollorganet verkstaden ett intyg som är giltigt ett år.
  Intyget skall efter utgånget datum sändas in till kontrollorganet eller styrgruppen för Riktlinjer för skadeverkstad.

6.2. Avser verkstaden att förlänga intyget riktlinjer för skadeverkstad, skall verkstaden i god tid före datum för intygets utgång kontakta ett kontrollorgan för ny genomgång av riktlinjer för skadeverkstad, därefter gäller kriterier för godkännande under punkt 5.
Vid frågor maila styrgruppen på riktlinjer@bilsweden.se .

Verkstäder som är godkända kommer att anges på denna hemsida.

 

Krav på verkstaden och dess process för skadereparationer

2.1 Verkstaden ska genomgå kontroll av kontrollorgan som godkänts för uppgiften.

2.2 Vid avvikelse efter kontroll ska åtgärdsplan upprättas över ej godkända punkter. Åtgärd ska genomföras och redovisas till kontrollorganet inom 6 månader från kontrolldatum.

2.3 Efter åtgärdade avvikelser ska verkstaden genomgå uppföljande kontroll av ackrediterat kontrollorgan.

2.4 Förnyad kontroll av ackrediterat kontrollorgan ska ske senast 12 månader efter föregående kontroll.

Användande av intyg och marknadsföring

3.1 Verkstad som kontrollerats med godkänt resultat enligt kraven i detta dokument får ett intyg samt utge sig för att vara ”Kvalitetssäkrad skadeverkstad” Verkstaden får använda märke i enlighet med anvisningarna under tiden verkstaden är godkänd.

3.2 Verkstad som kontrollerats med underkänt resultat får inte utge sig för att vara ”Kvalitetssäkrad skadeverkstad” eller använda märke. Intyget skall plockas ner.

3.3 Verkstad som inte genomgår förnyad kontroll inom rätt tid enligt punkt 2.4 får inte utge sig för att vara ”Kvalitetssäkrad skadeverkstad” eller använda märke. Intyget skall plockas ner.

3.4 Intyget är giltigt max 12 månader och skall plockas ner när tiden gått ut. Det kontrolleras av kontrollorganet vid besök. Intygen hanteras huvudsakligen av kontrollorganen men det är verkstaden som har ansvaret för att intyget plockas ner.