För verkstäder

Rutin för skadeverkstäder som vill bli godkända för, Riktlinjer för skadeverkstad

Datum: 2018-03-22
Utgåva: 04

Verkstäder som är godkända kommer att anges på denna hemsida. Rutin som beskriver hur verkstäder som vill bli kontrollerade för Riktlinjer för skadeverkstad skall gå till väga. Verkstaden skall:

 1. Gå igenom dokumentet Riktlinjer för skadeverkstad. Riktlinjerna finns på http://www.bilsweden.se/servicemarknad/skadeverkstad respektive http://www.mrf.se/riktlinjer-for-skadeverkstad/.
 1. Gå igenom dokumentet.
 1. Kontakta det kontrollorgan du önskar av de godkända kontrollorganen.
  .
 2. Kontrollorganet kommer till verkstaden för kontroll.
  .
 3. Kriterier för godkänt:
  • Vid underkänd på sju eller fler punkter underkänns hela kontrollen och helt ny kontroll behövs.
  • Vid underkänd på punkter som är krav-satt underkänns hela kontrollen och helt ny kontroll behövs.
  • Underkänt på 6 punkter och ingen punkt som är krav på; Verkstaden får en tidsperiod på sig att korrigera underkända punkter.
   Status tills vidare: Godkänd/under process.
   Vid åtgärd inom utsatt tid, och godkänd på nämnda punkter, blir verkstaden godkänd. Datum för intyget är det datum då processen startade.
  • Underkänt på 6 punkter och ingen punkt som är krav på; Verkstaden får en tidsperiod på sig att korrigera underkända punkter.
   Status tills vidare: Godkänd/under process.
   Vid åtgärd inom utsatt tid, men inte godkänd på någon av nämnda punkter, blir verkstaden inte godkänd. Helt ny kontroll behövs.
 4. Vid godkänt, efter korrigerade punkter, ger kontrollorganet verkstaden ett intyg som är giltigt max ett år.
  Intyget skall efter utgånget datum sändas in till kontrollorganet eller styrgruppen för Riktlinjer för skadeverkstad.
  .
 5. Avser verkstaden att förlänga intyget riktlinjer för skadeverkstad, skall verkstaden i god tid före datum för intygets utgång kontakta ett kontrollorgan för ny genomgång av riktlinjer för skadeverkstad, därefter gäller kriterier för godkännande under punkt.

Vid frågor maila styrgruppen på riktlinjer@bilsweden.se .

Krav på verkstaden och dess process för skadereparationer

 1. Verkstaden skall genomgå kontroll av kontrollorgan som godkänts för uppgiften.
 2. Vid avvikelse efter kontroll skall åtgärdsplan upprättas över ej godkända punkter. Åtgärd skall genomföras och redovisas till kontrollorganet senast 6 månader från kontrolldatum.
 3. Efter åtgärdade avvikelser skall verkstaden genomgå uppföljande kontroll av godkänt kontrollorgan.
 4. Förnyad kontroll av godkänt kontrollorgan skall ske senast 12 månader efter föregående kontroll.
 5. När en verkstad genomgår en kontroll för att bli ”Kvalitetssäkrad skadeverkstad” godkänner verkstaden att resultaten delas med arbetsgruppen samt att resultaten kommer att vara en del av ett resultat som skall presenteras. Avsikten är att följa kvalitetsförändringar.
 6. En verkstad som blir kontrollerad utifrån Riktlinjer för skadeverkstad ger sitt medgivande att resultatet är en del av statistik för att följa utvecklingen.

Användande av intyg och marknadsföring

 1. Verkstad som kontrollerats med godkänt resultat enligt kraven i detta dokument får ett intyg samt utge sig för att vara ”Kvalitetssäkrad skadeverkstad”. Verkstaden får använda märke i enlighet med anvisningarna under tiden verkstaden är godkänd.
 2. Verkstad som kontrollerats med underkänt resultat får inte utge sig för att vara ”Kvalitetssäkrad skadeverkstad” eller använda märke. Intyget skall plockas ner.
 3. Verkstad som inte genomgår förnyad kontroll inom rätt tid enligt punkt 2.4 får inte utge sig för att vara ”Kvalitetssäkrad skadeverkstad” eller använda märke. Intyget skall plockas ner.
 4. Intyget är giltigt max 12 månader och skall plockas ner när tiden gått ut. Det kontrolleras av kontrollorganet vid besök. Intygen hanteras huvudsakligen av kontrollorganen men det är verkstaden som har ansvaret för att intyget plockas ner.
 5. Verkstad som kontrollerats med godkänt resultat enligt kraven i detta dokument får ett intyg samt utge sig för att vara ”Kvalitetssäkrad skadeverkstad” Verkstaden får använda märke i enlighet med anvisningarna under tiden verkstaden är godkänd.
 6. Verkstad som kontrollerats med underkänt resultat får inte utge sig för att vara ”Kvalitetssäkrad skadeverkstad” eller använda märke. Intyget skall plockas ner.
 7. Verkstad som inte genomgår förnyad kontroll inom rätt tid enligt punkt 2.4 får inte utge sig för att vara ”Kvalitetssäkrad skadeverkstad” eller använda märke. Intyget skall plockas ner.
 8. Intyget är giltigt max 12 månader och skall plockas ner när tiden gått ut. Det kontrolleras av kontrollorganet vid besök. Intygen hanteras huvudsakligen av kontrollorganen men det är verkstaden som har ansvaret för att intyget plockas ner.