För verkstäder

Rutin för skadeverkstäder att bli Kvalitetssäkrad skadeverkstad enligt Riktlinjer för skadeverkstad

Datum:            2019-11-01

Rutin som beskriver hur verkstäder som vill bli kontrollerade för Riktlinjer för skadeverkstad skall gå till väga. All information finns på denna hemsida. http://riktlinjerskadeverkstad.com/. Kvalitetssäkrade skadeverkstäder kommer att anges på denna hemsida.

När en verkstad genomgår en kontroll för att bli ”Kvalitetssäkrad skadeverkstad” godkänner verkstaden att resultaten delas med arbetsgruppen samt att resultaten kommer att vara en del av ett resultat som skall presenteras. Avsikten är att följa kvalitetsförändringar. En verkstad som blir kontrollerad utifrån Riktlinjer för skadeverkstad ger sitt medgivande att BIL Sweden och MRF tar del av det fullständiga resultatet av revisionsmaterialet från kontrollen av Riktlinjer för skadeverkstad som utförts av godkänd tredjeparts­kontroll­organs utsedda kontrollant för verkstäder. Revisionsmaterial med person­uppgifter (inklusive registreringsnummer) avpersonifieras eller tages bort innan det lämnas till BIL Sweden och MRF. Syftet med att BIL Sweden och MRF får ta del av materialet från kontroller är att kontinuerligt utveckla Riktlinjer för skadeverkstad.

Verkstaden skall:

  1. Gå igenom dokumentet Riktlinjer för skadeverkstad. All information finns på hemsidan.
  2. Kontakta det kontrollorgan som önskas. Godkända kontrollorgan listas på hemsidan löpande: http://riktlinjerskadeverkstad.com/godkanda-kontrollorgan/.
    Kontrollorganet kommer till verkstaden för kontroll.
  3. Kompletterande material skall sändas till kontrollanten samlat i ett mail per verkstad inom utsatt tid.
  4. Vid godkänt ger kontrollorganet verkstaden ett intyg som är giltigt ett år. Intyget skall efter utgånget datum tagas ner och sändas in till kontrollorganet eller styrgruppen för Riktlinjer för skadeverkstad.
  5. Avser verkstaden att förlänga intyget att vara Kvalitetssäkrad skadeverkstad enligt Riktlinjer för skadeverkstad, skall verkstaden i god tid före datum för intygets utgång kontakta ett kontrollorgan för ny kontroll, specifik info finns beskrivet i riktlinjerna.
  6. Vid frågor maila styrgruppen, se kontakt.