Kontakt

Styrgruppen för Riktlinjer för Skadeverkstad består av sex personer varav tre är representanter för MRF och tre för BIL Sweden.

 

  • Jan Olvenmo, MRF, jan.olvenmo @ mrf.se
  • Joachim Due-Boje, MRF, joachim.dueboje @ mrf.se
  • Kenneth Ohlsson, Bilkompani Kalmar (MRF), jan.olvenmo @ mrf.se
  • Johan Pettersson, Toyota (BIL Sweden), johan.b.pettersson @ toyota.se
  • Åsa Ekengren, BIL Sweden, asa.ekengren @ bilsweden.se
  • Anders Norén, BIL Sweden, anders.noren @ bilsweden.se

Vid oklarheter, frågor eller kommentarer kontakta någon ur denna arbetsgrupp. Generella frågor skickas till ”riktlinjer @ bilsweden.se” .