Godkända verkstäder

Här fylls löpande på de verkstäder som uppfyller Riktlinjer för skadeverkstad. Listan kommer endast att visa verkstäder som är godkända till en början. Så småningom kommer eventuellt att ”ej godkända verkstäder” listas här. Verkstäderna är godkända i max ett år från nämnt datum.

Detaljer om kontrollen och resultat kommer ej att visas i mer detalj här. Denna information finns hos respektive kontrollorgan.