Godkända verkstäder

Här kommer så småningom att finnas en lista över verkstäder som uppfyller Riktlinjer för skadeverkstad.

Listan kommer ej att visas förrän det finns ett antal godkända verkstäder. Listan kommer endast att visa verkstäder som är godkända till en början. Så småningom kommer eventuellt att ”ej godkända verkstäder” listas här.

Detaljer om kontrollen och resultat kommer ej att visas här. Denna information finns hos respektive kontrollorgan.