6.6 specifika förutsättningar

Punkt 6.6 specifika krav /förtydliganden

På punkt 6.6 kan vissa generalagenter ha specifika krav eller förtydliganden.

 

Ford

I de fall specifika anvisningar för aktuellt karossutförande saknas så godkänns anvisning för närmast motsvarande utförande (t.ex Torneo vs Transit).
Om modellspecifik anvisning saknas helt så godkänns anvisningar för närliggande modell, eller generella anvisningar för motsvarande typ av reparation som utförs fackmannamässigt och i övrigt i enlighet med Fords standard.
Detta gäller i de fall Ford säljer den aktuella karosserikomponenten som original reservdel. Om så inte är fallet betyder det att byte inte godkänt utan att byte av en större enhet eller sektion i sådant fall är aktuellt.

Toyota/Lexus

I de fall anvisningar saknas skall delen bytas, ej skarvas.

Volvo

I de fall anvisningar saknas skall delen bytas, ej lagas.