För kontrollorgan

Är ni ett kontrollorgan som önskar få uppdrag av verkstäder för att utföra kontroller inom Kvalitetssäkrad Skadeverkstad? 

  1. Läs igenom dokumentet Riktlinjer för Skadeverkstad. Där beskrivs vilka krav som ställs på er som kontrollorgan
  2. Förbered de dokument som krävs för att bli kontrollorgan
  3. Kontakta MRF, Mobility Sweden eller SFVF för fortsatt diskussion och godkännande

Följande dokument beskriver rutinerna för de kontrollorgan som är godkända att utföra kontroller enligt Riktlinjer för skadeverkstad

Vid frågor, vänligen kontakta arbetsgruppen för Kvalitetssäkrad Skadeverkstad.