Dokument

Här finns alltid de senaste dokumenten att ladda ner:

Stöddokument

Kommande krav:

  • Krav på nyckelskåp av minimumsäkerhetsklass SSF 3492 (införs 2022-01-01)
  • Oanmälda stickprovskontroller från tredjepart (införs 2022-01-01)
  • Krav att Kvalitetssäkrad Skadeverkstad även ska omfatta tredje part (externa skade- och lackeringsverkstäder) (införs 2022-01-01)