Kontakt

Arbetsgruppen för Riktlinjer för Skadeverkstad består av flera personer, kontakt sker huvudsakligen med representanterna från Mobility Sweden, SFVF och MRF:

Vid oklarheter, frågor eller kommentarer kontakta någon av ovanstående.