Riktlinjerna

Riktlinjerna för Kvalitetssäkrad Skadeverkstad gäller person- och transportbilar upp till 3,5 ton samt husbilar kategori II upp till 5 ton och har tagits fram av Motorbranschens Riksförbund (MRF), Svenska Fordonsbranschen och branschorganisationen Mobility Sweden.

Riktlinjerna innehåller det branschen anser vara en miniminivå och kan liknas vid ett körkort för skadeverkstad, för att kunna utföra ett fackmässigt arbete. Fordonsbranschen och försäkringsbolagen samtycker i att ett kvalitetsledningssystem skall finnas på plats som uppfyller dessa riktlinjer. Riktlinjerna bör därmed användas av både allbilsverkstäder och auktoriserade verkstäder.

Vilka krav som ställs i detta kvalitetsledningssystem framgår i dokumentet ”Riktlinjer för skadeverkstad”. För att hålla en kontinuerligt hög kvalitetsnivå sker årlig revision av verkstaden för att undersöka hur verkstaden uppfyller riktlinjerna av en för verkstaden oberoende tredjepartskontrollant.

Utöver riktlinjerna i detta kvalitetsledningsystem rekommenderas också följande ledningssystem och standarder: 

  • ISO 9001 för kvalitet
  • ISO 14001 för miljö
  • ISO/ICE 17020:2012 Standard för kontrollorgan
  • OHSAS 18001 för arbetsmiljö
  • FR2000