Specifika förutsättningar

Följande generalagenter har specifika krav eller förtydliganden enligt nedan.

Ford
I de fall specifika anvisningar för aktuellt karossutförande saknas så godkänns anvisning för närmast motsvarande utförande. Om modellspecifik anvisning saknas helt så godkänns anvisningar för närliggande modell, eller generella anvisningar för motsvarande typ av reparation som utförs fackmannamässigt och i övrigt i enlighet med Fords standard.
Detta gäller i de fall Ford säljer den aktuella karosserikomponenten som original reservdel. Om så inte är fallet betyder det att byte inte är godkänt. I sådant fall är byte av en större enhet eller sektion aktuellt.

Gällande kontrollpunkt 14 Kompetens hos anställda i skadeverksamheten:
Skadetekniker skall ha genomgått Fordcertifierad utbildning via Fords Masterprogram eller kunna uppvisa motsvarande kunskap gällande Fords reparationsmetodik för alla de områden som berörs av utförda reparationer.

Toyota/Lexus
I de fall anvisningar saknas skall delen bytas, ej skarvas.

Volvo
I de fall anvisningar saknas skall delen bytas, ej lagas.