Ford kompetens

Ford – kontrollpunkt ”Kompetens hos anställda i företaget”

Kontrollorganet finner här info om kontrollpunkt ”Kompetens hos anställda i företaget” gällande generalagenternas utbildningar.

Skadetekniker skall ha genomgått Ford-certifierad utbildning via Fords Masterprogrammet eller kunna uppvisa motsvarande kunskap gällande Fords reparationsmetodik för alla de områden som berörs av utförda reparationer.